Trädgård och Utemiljö

Följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook!


 

0735-33 12 37

 

Sköna Trädgård AB

Håbo Häradsväg 3

197 93 Bro

Sköna Trädgård  startade 2006 i Hässelby av Marion Strandberg som fortfarande driver företaget.

2010 flyttade företaget till Bro där det har sin verksamhet i dag.

Vi uför nästan allt inom trädgård och utemiljö för företag, ambassader, brf föreningar samt privatpersoner.

Med många års erfarenhet i branschen har vi byggt upp en stor kundstock med välkända varumärken samt flertalet sammarbetspartners för att vi på bästa sätt ska kunna vara din helhetsleverantör inom trädgård & utemiljö.

Vi har många privatkunder, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och företag som bokar återkommande skötsel under hela säsongen då man varken hinner eller orkar med trädgården/utemiljön.

Hur ofta och vad som ska göras bestäms efter kundens behov och önskemål.

 

 

Några av våra arbetsomåden.

      

  • Kosultation           tips på hur och vad man kan göra med sin trädgård
  • Design                  utformning och planering av trädgård och utemiljö          
  • Skötsel                 med rätta insattser i rätt tid och med rätt verktyg så blir trädgården/uteplatsen en fin miljö
  • Anläggning           gräsmattor, plantering av träd, buskar och växter, stenläggning
  • Beskärningar        fruktträd, träd, buskar och häckar
  • Arboristtjänster     trädvård, gallring, fällning och stubbfräsning